Martin Copier
Geef me de ruimte

Martin Copier is in 2005 afgestudeerd aan Academie St. Joost in Breda en werkt sindsdien als zelfstandig kunstenaar.

Hij is een kunstenaar die bezieling heeft en onophoudelijk bezig is met creëren. Hij grijpt de vrijheid die je als kunstenaar nodig hebt om te doen wat je voelt. Onderzoek naar ruimte vanuit een diepe innerlijke overtuiging, hij wil het uitdiepen, zich eigen maken en onderzoeken waar de grenzen lopen.

Uniek is zijn manier van werken. Met zelfgemaakt gereedschap stempelt hij met een eindeloos geduld olieverf op het doek waardoor een fascinerend  lijnenspel ontstaat in een ritme van kleuren met een bijzondere puntige structuur. Daarnaast is de wijze waarop hij houtsnedes toepast typerend voor zijn werk. Hij drukt deze, met de hand, met olieverf in zijn schilderijen om er vervolgens op door te werken.

Het is interessant hoe hij de ruimte beïnvloedt en binnen deze ruimte een spanningsveld creëert. Zijn schilderijen zijn gelaagd en je ervaart de rust en het geduld waarmee hij zijn werk maakt. Hij speelt met ruimte en licht, suggereert beweging en diepte. Hij laat zien dat het innemen van ruimte een keuze is. Je wordt in zijn werk gezogen en hij daagt de kijker uit om zich open te stellen voor zijn wereld. 

Martin is een ambachtsman die door zijn passie en vasthoudendheid een eigen en herkenbare beeldtaal heeft ontwikkeld. Wij houden u via deze website graag op de hoogte van alle ontwikkelingen en in welke tentoonstellingen u zijn nieuwste werken kunt bewonderen. 

Galerie Martin Copier

Kruisstraat 24

4251 CW Werkendam

Telefoon: 0183-663566

Email: info@martincopier.nl

Instagram: martincopier_paintings


Martin Copier graduated  his study at Academy St. Joost in Breda in 2005. Since then he has been working as a self-employed artist.

He is an inspired artist, and is continuously breathing new ideas and energy into his art. He makes use of the freedom that an artist needs to carry out what he feels. Seeking for space, based on deep inner conviction, he wants to deepen it, to adopt it and seek to find its boundaries.

His way of working is unique. Using self-made tools, with endless patience he applies oil paint to the canvas, whereby fascinating lines arise in a rhythm of colours with extraordinary strong accents. Moreover, the way he uses woodcuts typifies his work. He prints these by hand, with oil paint, onto his canvas, and then further works out his paintings.

It is interesting to see how he influences the space and creates an area of tension within it. His paintings are layered, and you experience the rest and the patience with which he works. He plays with space and light, suggesting movement and depth. He shows that taking up space is a choice. The viewer is drawn into his work, and challenged to open himself to the artist’s world.

Martin is a craftsman who has, through his passion and perseverance, developed a personal and recognizable imagery. By means of this website we would like to keep you informed of the latest developments, as well as of exhibitions where his most recent works can be admired.  


De komende tijd is zijn werk te zien tijdens onderstaande beurzen en tentoonstellingen:

During the coming period his work can be seen during the fairs and exhibitions below:

Zinder in Tiel. De opening is zaterdag 16 oktober 2021 om 15.00 uur. meer informatie kunt u vinden op: www.zinder.nl

Wij staan van 26 oktober t/m 31 oktober op de Affordable Art Fair in Amsterdam. Voor vrijkaartjes kunt u ons even een mailtje sturen

Museum Gorcum in Gorinchem. De opening is zaterdag 30 oktober. Meer informatie kunt u vinden op: www.gorcumsmuseum.nl

Wij staan van 19 januari t/m 23 januari 2022 op de First Art Fair in Amsterdam. Voor vrijkaartjes kunt u ons even een mailtje sturen.

 

U kunt doorlopend werk van Martin zien bij:

Martin’s work is always available at:

Galerie Eye Contemporary in Hong Kong en Milaan www.eyecontemporaryart.com  

Galerie Sille in Oudewater www.sillekunst.nl

Galerie Waarkunst in "t Waar www.waarkunst.nl

Galerie Rotor in Gorinchem  www.galerierotor.nl

Kunst.nl in Utrecht www.kunst.nl

Artzaanstad in Zaandam www.artzaanstad.nl

Kunstuitleen Den Bosch www.kunstuitleendenbosch.info

Kunstuitleen Alkmaar www.kunstuitleenalkmaar.nl

Spa one in Oosterhout www.spaone.nl 


De afgelopen jaren was het werk van Martin te zien bij:

In recent years Martin’s work could be seen 

2013 Jan van der Togt museum Amstelveen

2013 Griffin Gallery Londen

2015 Museum Gouda

2015 Breda Museum

2016 Museum Opsterlan Gorredijk

2017 Gorcums Museum, Gorinchem

2017 Museum De Fundatie Zwolle

2017 Galerie Waarkunst T' Waar

2018 Galerie Rotor Arkel 

2018 Affordable Art Fair Amsterdam

2019 First Art Fair Amsterdam

2019 Affordable Art Fair Milaan

2019 Affordable Art Fair Brussel

2019 Affordable Art Fair Londen

2019 Affordable Art Fair Hong Kong

2019 Museum de Fundatie Zwolle

2019 Galerie Huub Hannen Maastricht

2019 Galerie Amsterdam Amsterdam

2019 Affordable Art Fair Stockholm

2019 Affordable Art Fair Londen

2019 Affordable Art Fair Amsterdam

2020 Affordable Art Fair Milaan

2021 Affordable Art Fair Brussel

2021 Affordable Art Fair Stockholm

2021 Affordable Art Fair Amsterdam

2021 Gorcums Museum in Gorinchem

2021 Zinder in Tiel

2022 First Art Fair Amsterdam